Oblicza Jezusa PDF Print E-mail
There are no translations available.

Oblicza Jezusa Chrystusa

19 października 2005 r.

Sympozjum zorganizowane przez Centrum Dialogu Kultu i Religii, Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW, Instytut Monumenta Serica w St. Augustin k/Bonn, Prowincjalny Sekretariat ds. Misji Księży Werbistów

 

9:30 Otwarcie sympozjum

Ks. Prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW

 

Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa  Ks. Prof. Roman Malek SVD, Instytut Monumenta Serica

Uzdrowiciel, Czarny Mesjasz, masajski młodzieniec-wojownik – teologiczne i artystyczne obrazy Jezusa w Afryce

Ks. dr Stanisław Grodź SVD, KUL

 

Kontekstualizacja oblicza Jezusa Chrystusa w Ameryce Łacińskiej Ks. mgr lic. Tomasz Szyszka SVD, UKSW

 

11:15 Dyskusja 

Chrystus w ikonografii Kościoła prawosławnego  Ks. dr Jerzy Tofiluk, ChAT

Problem Jezusa historii we współczesnej teologii ewangelickiej Ks. dr Dariusz Chwastek, ChAT

Jeden Chrystus – wiele twarzy. Pluralizm katolickiej chrystologii Ks. dr Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny

 

13:50 Dyskusja 

 

15:00 Wyjazd do Państwowego Muzeum Etnograficznego i zwiedzanie wystawy

 

Materiały z sympozjum zostały opublikowane: Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata. Red. T. Szyszka SVD i A. Wąs SVD, Warszawa 2007.